Tuesday, August 2, 2011

Abhas Ha; Yanda Kartavya ahe


 


कधी   दूर   दूर  कधी  तू  समोर
मन  हरवते  आज  का
का  हे  कसे  होते  असे

हि  आस  लागे  जीवा
कसा  सावरू  मी  आवरू  ग  मी  स्वतःला
दिसे  स्वप्न  काहे  जागतानाही  मला

आभास  हा , आभास  हा
छळतो  तुला 
छळतो मला
आभास  हा , आभास  हा 
 
कधी   दूर   दूर  कधी  तू  समोर
मन  हरवते  आज  का
का  हे  कसे  होते  असे
हि  आस  लागे  जीवा  

कशी सावरू  मी  आवरू  रे   मी  स्वतःला
दिसे  स्वप्न  काहे  जागतानाही  मला

आभास  हा , आभास  हा
छळतो  तुला 
छळतो मला
आभास  हा , आभास  हा 

क्षणात  सारे  उधान  वारे  झुळूक  होऊनी  जाती
कधी  दूर  तू  हि  कधी  जवळ  वाटे
पण  काहीच  नाही  हाती
मी  अशीच हसते  उगीच  लाजते
पुन्हा  तुला  आठवते
मग  मिटून  डोळे  तुला  पाहते
तुझ्याच  साठी  सजते

तू  नसताना  असल्याचा  खेळ  हा
दिसे  स्वप्न  का  हे  जगतानाही  मला

आभास  हा , आभास  हा
छळतो  तुला 
छळतो मला
आभास  हा , आभास  हा 


मनात  माझ्या  हजार  शंका
तुला  मी  जाणू कसा  रे
तू  असाच  आहे  तसाच  नाही
आहेस  खरा  कसा  रे
तू  इथेच  बस  न  हळूच  हस  ना
अशीच  हवी  मला  तू
पण  माहित  नाही  मला  हि  अजुनी
तशीच  आहेस  का  तू

नवे  रंग  सारे  नवी  वाटे  हि  हवा
दिसे  स्वप्न  का  हे  जागतानाही  मला


आभास  हा , आभास  हा
छळतो  तुला 
छळतो मला
आभास  हा , आभास  हा 
कधी   दूर   दूर  कधी  तू  समोर
मन  हरवते  आज  का
का  हे  कसे  होते  असे
हि  आस  लागे  जीवा  
कशी सावरू  मी  आवरू  रे   मी  स्वतःला
दिसे  स्वप्न  काहे  जागतानाही  मलाआभास  हा , आभास  हा
छळतो  तुला 
छळतो मला
आभास  हा , आभास  हा 

Watch and listen to the one of the hit marathi song from the movie yanda kartavya ahe starring ankush chaudhari. The movie by kedar shinde.
Yanda Kartavya Aahe is a sweet funny story about two people thrown into matrimony and discovering each other. This is Kedar Shinde third directorial venture, the first being Aga Bai Arechya and Jatra. After disappointing a little in Jatra, Kedar Shinde gets it almost perfect this time. Its really noteworthy that Yanda Kartavya has captured the sentiments of the common man. source: http://en.wikipedia.org/wiki/Yanda_kartavya_ahe

No comments:

Post a Comment