Monday, July 21, 2014

Valanavari | Marathi Movie Satrangi Re | Amruta Khanwilkar | Marathi Song


वळणावरी  जरासे , ती  वळते  आणीक  हसते
सुटतात  उखाणे  सारे ,  प्रश्नाचे  उत्तर  मिळते

जलतरंग  ऐकू  येतो , अंतरात  वाजे  हलगी 
भलभलत्या  उनाड  शंका , मग  करू  लागती  सलगी
जाळ्यात  गुलाबी  माझे , मन  हळूच  मग  गुरफटते
सुटतात  उखाणे  सारे , प्रश्नाचे  उत्तर  मिळते

जाणवते  सूर  गवसला , पण  चुकतो  आहे  ताल ,
आशेच्या हिंदोळ्यावर , होतात  जीवाचे  हाल
अदमास  तरी  स्वप्नांचे , मन  लावूनिया  मोहरते ,
सुटतात  उखाणे  सारे , प्रश्नाचे  उत्तर  मिळते

No comments:

Post a Comment