Tuesday, April 28, 2015

Mala Ved Lagale | Marathi Song With Lyrics |Time Pass (TP)| Ketaki Mategaonkar -Prathamesh Parab


रंगबावऱ्या स्वप्नांना सांगा रे सांगा
कुंदकळ्यांना वेलींना सांगा रे सांगा
हे भास होती कसे, हे नाव ओठी कुणाचे
का सांग वेड्या मना, मला भान नाही जगाचे
मला वेड लागले प्रेमाचे

नादावला, धुंदावला, कधी गुंतला जीव बावरा
नकळे कसा कोणामुळे सूर लागला मनमोकळा
हा भास की तुझी आहे नशा, मला साद घालती दाही दिशा
मला वेड लागले प्रेमाचे

जगणे नवे वाटे मला, कुणी भेटले माझे मला
खुलता कळी उमलून, हा मनमोगरा गंधाळला
हा भास की तुझी आहे नशा, मला साद घालती दाही दिशा
मला वेड लागले प्रेमाचे

No comments:

Post a Comment