Monday, April 27, 2015

Dur Dur - Mitwaa Marathi Movie - Sad Song - Swapnil Joshi, Sonalee Kulkarni


पेटलं आभाळ सार पेटला हा प्राण रे
उठला हा जाळ आतून करपल रान रे 
उजळ्तांना जळून गेलो राहील ना भान
डोळ्यातल्या  पाण्याने हि भिजेना तहान  

दूर दूर चालली आज माझी  सावली.........२ 
कशी सांज हि उरी गोठली
उरलो हरलो दुखः झाले  सोबती .............२

काय  मी बोलून गेलो  श्वास माझा थांबला
मी इथे अन तो तिथे हा  खेळ आता संपला
मी स्वतःच्या काळजावर घातलेला  घाव हा
रोज आतून जाळतो मी वेदनेचा गाव हा
आपुलाच तो रस्ता जुना.......२  मी एकटा चालू किती
उरलो हरलो दुखः झाले  सोबती .............२

लाभतो सारा  दिलासा  कोणता  केला  गुन्हा
जिंकुनी  हि खेळ सारा हारते मी का पुन्हा
त्रास लाखो भास लाखो कोणते मानू खरे
उरण्या   त्या पावसाचे घाव मनावर का चढे

समजावतो मी या मना..............२
तरी आसवे का वाहती
उरलो   हरलो दुखः झाले  सोबती .............२          

4 comments: