Saturday, March 31, 2012

are manmohana re mohana - bala gau kashi angai


अरे मनमोहना......२
कळली देवा तुला, राधिका रे राधिका..
कळली राधिका रे, कळल्या गोपिका...कळल्या गोपिका 
साधी भोळी मीरा तुला कळली नाही तुझी माझी प्रीत कधी जुळली नाही        ll ध्रु ll
अरे मनमोहनारे... मोहनारे...मोहना...                                  

कळली देवा तुला, राधिका रे राधिका..राधिका रे राधिका
कळली राधिका रे, कळल्या गोपिका...कळल्या गोपिका 
साधी भोळी मीरा तुला कळली नाही तुझी माझी प्रीत कधी जुळली नाही
अरे मनमोहनारे... मोहनारे...मोहना....आ                              
  
सात सुरांवर तनमन नाचे, तालावरती मधुबन नाचे      २ 
एक अबोली होठी फुलली ...२  तिच्याकडे नजर तुझी वळली नाही
साधी भोळी मीरा तुला कळली नाही तुझी माझी प्रीत कधी जुळली नाही
अरे मनमोहनारे... मोहनारे...मोहना.....आ                                                   ll १ ll

धुंद सुगंधी यमुना लहरी, उजळून आली गोकुळ नगरी     २
जीवन माझे अंधाराचे....२  काळी काळी रात कधी टळली नाही 
साधी भोळी मीरा तुला कळली नाही तुझी माझी प्रीत कधी जुळली नाही
अरे मनमोहनारे... मोहनारे...मोहना....आ                                                    ll २  ll 

उन्हात काया, मनात छाया कशी समजावू वेडी माया      २
युग युग सरले, डोळे भरले...२ आशेची कळी कधी फुलली नाही
साधी भोळी मीरा तुला कळली नाही तुझी माझी प्रीत कधी जुळली नाही
अरे मनमोहनारे... मोहनारे...मोहना                                                                          ll ३ ll 

कळली देवा तुला, राधिका रे राधिका..राधिका रे राधिका
कळली राधिका रे, कळल्या गोपिका...कळल्या गोपिका 
साधी भोळी मीरा तुला कळली नाही तुझी माझी प्रीत कधी जुळली नाही
अरे मनमोहनारे... मोहनारे...मोहना  हा..  हा..  हा..

Song :- Are Man Mohana  
Singar :- Asha Bhosale
Flim :- Bala Gau Kashi Angai

No comments:

Post a Comment