Thursday, March 8, 2012

pahile na mi tula - gupchup ghupchup
पाहिले न मी तुला, तू मला न पाहिले
ना कळे कधी कुठे मन वेडे गुंतले || ध्रु ||

हिमवर्षावातही कांती तव पाहूनी             X  2
तारका नभातल्या लाजल्या मनातुनी
ओघळले हिम तुषार गालावर थांबले       X  2
ना कळे कधी कुठे मन वेडे गुंतले || १ ||

मृदु शय्या टोचते स्वप्न नवे लोचनी
पाहिलेस तू तुला आरशात ज्या क्षणी
रूप देखणे बघून नयन हे सुखावले
ना कळे कधी कुठे मन वेडे गुंतले || २ ||   पाहिले न मी तुला ....


हो हो    ला ला ला ला ला      ला ला ला

का उगाच झाकिशी नयन तुझे साजणी       X  2
सांगतो गुपित गोष्ट स्पर्ष तुझा चंदनी
धुंदल्या तुझ्या मिठीत देहभान हरपले        X  2
ना कळे कधी कुठे मन वेडे गुंतले || ३ ||   पाहिले न मी तुला ....


मृदुशय्या टोचते स्वप्न नवे लोचनी          X  2

पहिलेस तू तुला आरशात ज्या क्षणी
रूप देखणे बघून नयन हे सुखावले           X  2

ना कळे कधी कुठे मन वेडे गुंतले  || ४ ||     

पाहिले न मी तुला, तू मला न पाहिले


Movie : Gupchup Gupchup (1983)
Lyricist : Madhusudan kalelakar
Music Director : Anil – Arun
Singer : Suresh Wadakar
Pahile na mi tula tu mala na pahile
Na kale kadhi kuthe man vede guntale

1 comment: