Thursday, March 8, 2012

Dis Char Jhale man
दिस चार झाले मन, पाखरू होऊन            X  2
(पानपान आर्त आणि )  X  2    झड बावरून
दिस चार झाले मन, पाखरू होऊन            X  2

सांजवेळी जेव्हा येई आठव आठव            X  2
दूर कुठे मंदिरात होई घंटारव
उभा अंगावर राही काटा सरसरून

दिस चार झाले मन, पाखरू होऊन            X  2

ला  ला ...   ला  ला  ला  
नकळत आठवणी जसे विसरले              X  २
वाटेवर इथे तसे ठसे उमटले
दूर वेडेपिसे सूर सनईभरून

दिस चार झाले मन, पाखरू होऊन            X  2

झाला जरी शिडकावा धुंद पावसाचा          X  2
आता जरी आला इथे ऋतु वसंताचा
ऋतु हा सुखाचा इथला गेला ओसरून

दिस चार झाले मन, पाखरू होऊन            X  2 
(पानपान आर्त आणि )  X  2    झड बावरून
दिस चार झाले मन, पाखरू होऊन            X  2

Dis char zhale mann… o pakharu houn
Song – Dis Char Jhale Man
Movie Aai Shapath…! (2006)
Lyrics Saumitra
Music Ashok Patki
Singer Sadhana Sargam

2 comments: