Friday, August 21, 2015

Adhir Man Zhale-Marathi Song With Lyrics- Nilkanth Master


अधिर मन झाले ....मधुर घन आले...
धुक्यातुनी.....नभातले....
सख्या.....प्रिया...
सरीतूनी ....सुरेल धुंद स्वर हे आले... 
अधिर मन झाले.....
धुक्यातुनी ....नभातले...
सख्या.... प्रिया...
सरीतूनी ....सुरेल धुंद स्वर हे आले...
मधुर घन आले .......

मी अशा रंगाची ....मोतिया अंगाची...
केवड्या गंधाची.....बहरले ना...
उमगले रानाला..... देठाला पानाला...
माझ्या सरदाराला.... समजले ना...
आला रे.... काळजा घाला रे....
झेलला भाला रे..... गगन भारी झाले रे...
अधिर मन झाले.... मधुर घन आले...
धुक्यातुनी ....नभातले ....
सख्या .....प्रिया....
सरीतूनी ....सुरेल धुंद स्वर हे आले...
मधुर घन आले .....

सोसला वारा मी ....झेलल्या धारा मी....
प्यायला पारा मी.... बहकले ना ...
गावच्या पोरांनी .....रानाच्या मोरांनी....
शिवारी साऱ्यांनी...... पहिले ना...
उठली रे .....हुल ही उठली रे....
चाल रीत सुटली रे .....निलाजरी झाले रे....
अधिर मन ....मधुर घन...
धुक्यातुनी... नभातले...
सख्या ....प्रिया....
सरीतूनी....सुरेल धुंद स्वर हे.....

No comments:

Post a Comment