Tuesday, August 25, 2015

Jaguni Ghe Zara | Welcome Zindagi | Swapnil Joshi & Amruta Khanvilkar l Marathi Song With Lyrics


जगुनी  घे  जरा  सांगतो  क्षण  हा   आज  चा
विसरू  कालच्या  उद्याच्या  चिंता  हि  जरा
हि  तुझी  जिंदगी   दो  क्षणांची  नशा
दे  जरा  आज  तू  हात  हाती  तिच्या
जगुनी  घे  जरा  सांगतो  क्षण  का  आज  चा
विसरू  कालच्या  उद्याच्या  चिंता  हि  जरा

या  मनाला   नवे  पंख  देऊ
पापण्यांना  नवे  स्वप्न  देऊ
(भिडू  दे  या  जीवनाला
दिसण्या  आधी  सुखाला
फिरसे  चल  गावू  यांना  ये  जरा ) – २
उधान  वारे  नवे  किनारे
मुठीत  तारे  येतील  सारे
सूर  जेवणाचे  खुशाल  छेडू  जरा
जगुनी  घे  जरा  सांगतो  क्षण  का  आज  चा
विसरू  कालच्या  उद्याच्या  चिंता  हि  जरा

शोध  साऱ्या  तुझ्या   तूच  वाटा
हो  किनारा  तुझा  तूच  आत्ता
(मिळूनी  चल  झेलुया   ये  सगळ्या  बे  धुंद   लाटा
पिऊया  तुफान  सारे  ये  जरा ) – २
नकोच  आत्ता  डोळ्यात  पाणी
तुझ्याच   साठी  असेल  कोणी
सूर  जीवनाचा  खुशाल  छेडू  जरा

No comments:

Post a Comment