Friday, October 30, 2015

Pappi De Parula | Smita Gondkar | Official Video Song | Marathi songहेय  आत्ता  दे  ना  रे
हेय  आत्ता  तरी  दे  ना  रे 
(पप्पी  दे  पप्पी  दे  पप्पी  दे  पप्पी  दे  पारूला  – २
ह्या  प्रेम  वेडी  ला  – ४  ) – २

(हं  निघाला  का  तू  कामाला
भलत्याच  रे  येळेला
जीव  लागलाय  टांगणीला 
मजा  जीव  लागलाय  टांगणीला ) – २
(पप्पी  दे  पप्पी  दे  पप्पी  दे  पप्पी  दे  पारूला  – २
ह्या  प्रेम  वेडी  ला  – ४ ) – २

पप्पी  दे  – ८
(हाय ..कोजागिरी  पुनवेची  रात
प्रेमाची  होऊ  दे  बात
झोम्बुनी  सांगतोय  वारा
ज्वानीचा  हंगाम  आला ) - २
(पप्पी  दे  पप्पी  दे  पप्पी  दे  पप्पी  दे  पारूला  – २
ह्या  प्रेम  वेडी  ला  – ४ ) – २

(हं  शहारून  अंग  आल 
प्रीतीत  न्हावून  गेल 
कुणीतरी  पाहिजे  संगतीला
चैन  पडेना  जीवाला ) -२
(पप्पी  दे  पप्पी  दे  पप्पी  दे  पप्पी  दे  पारूला  – २
ह्या  प्रेम  वेडी  ला  – ४ ) – २

पप्पी  दे  – ८
आत्ता  तरी  दे  ना  रे

No comments:

Post a Comment