Tuesday, October 20, 2015

Saath De Tu Mala Song Video - Mumbai Pune Mumbai 2 | marathi song with lyrics | Swapnil, Mukta


अलगद वार्यावर उडती 
बात संगती तुला 
हलकेच लावती पापणी 
बघ सांगते तुला 
गुंतले जीव हे 
आपले कि जसे 
ओढ चंद्राची सागरा 
साथ दे तू मला 
साथ दे तू मला 
साथ दे तू मला 
साथ दे तू मला 

का तुझ्या साठीच मन हे 
येत जाते सारखे 
अन्न पुन्हा तुझ्याविना हे 
जिंकुनी हि हरते 
प्रेम हे पाखरू 
परतुनी कि जसे 
सांजवेळी ये घर 
साथ दे तू मला 
साथ दे तू मला 
साथ दे तू मला 
साथ दे तू मला 

No comments:

Post a Comment