Thursday, March 26, 2015

Ivale Ivale -Marathi Song with Lyrics- Mitawa


धींना धींना धिना धिन धिना

धींना धींना धिना धिन धिना

धींना धींना धिना धिन धिना

धींना धींना धिना धिन धिना  ना ना

धींना धींना धिना धिन धिना

इवले इवले सुख चिमुकले

जरा निसटले मिळेल का पुन्हा

हलके फुलके ढगाच्या  सारखे व्हावे कधीतरी वाटते का मला

उंच उंच झुला  वाजते गरगर धुंद मौज किती वाटते वर वर

नाद लावतू  मनाला मनाला

बर्फाच्या गोळ्याने जीभही  रंगली

लाल निळे तरी दिसते चांगली

चांदीची खेळणी बार्बी मी पाळली

सुखाल  पेटारा दुखला बरणी

सॉरी थांक्यू  नको आज ती किरकिर

दंगा मस्ती आज सारच भर पूर

नाद लावातु मनाला मनाला

हलके फुलके ढगाच्या  सारखे व्हावे कधीतरी वाटते का मला

उंच उंच झुला  वाजते गरगर धुंद मौज किती वाटते वर वर

नाद लावतू  मनाला मनाला

रंगीत भिंगरी भिरभिर फिरते

खुशीत हसून वाऱ्याला भिडते

एकटा असतो रुसून बसतो

तिथेच फसतो गाडी हि अडते

वेळोवेळी थकशील तू क्षणभर

उठ सूट  तू चालतु भरभर

नाद लाव तू मनाला मनाला

हलके फुलके ढगाच्या  सारखे व्हावे कधीतरी वाटते का मला

उंच उंच झुला  वाजते गरगर धुंद मौज किती वाटते वर वर

नाद लावतू  मनाला मनाला

No comments:

Post a Comment