Thursday, March 19, 2015

Prem Rangat Ranguni -Marathi Song-Kshnabhar Vishrantiप्रेम  रंगात  रंगुनी
प्रीत  झंकार  ते  मनी
हे  ..या  हे .. या  होदेया ... होदेया  .. -२
(प्रेम  रंगात  रंगुनी
प्रीत  झंकार  ते  मनी ) -२
अंतरंगात  ऐकू  ये  साद
होत  असे  जीव   हां .. बावरा ..
हा  जीव  बावरा ...
हां .. बावरा ...
हा  जीव  बावरा ...
हे  ..या  हे .. या  होदेया ... होदेया  .. -२

(ना  तुला  बोलवे
ना  मला  बोलवे
नयन  हे  बोलती
एक  मेकन  सवे ) -- २
धुंध  गंधात  न्हाउनी
गीत  ये  आकारुनी
अंतरंगात  ऐकू  ये  साद
होत  असे  जीव  हां .. बावरा ..
हा  जीव  बावरा ...
(हां .. बावरा ...
हा  जीव  बावरा ...) -२
 
(जीव  आसावला
कंपने   हि  नवी
ऐकु  येती  उरी
स्पंदनी  हि  नवी ) -- २
स्वप्नं  डोळ्यात  रेखुनी
साद  छेडीत  ये  कुणी
अंतरंगात  ऐकू  ये  साद
होत  असे  जीव  हां .. बावरा ..
हा  जीव  बावरा ...
(हां .. बावरा ...
हा  जीव  बावरा ...) -४

No comments:

Post a Comment