Saturday, March 14, 2015

Saang Na - Classmates - Latest Marathi Sad Song - Sai Tamhankar, Ankush Chaudhari

        
तुटताना तुटतो हा जीव का सांग ना 
निघताना अडतो पाय का 
संपले जरी सारे तरी, आस कोणती माझ्या उरी 
सरताना सरते ही वेळ का सांग ना 
तुटताना तुटतो हा जीव का

हरलेले श्वास हे, चुकलेली पावले 
मन मागे ओढते, अडखळते अन पडते का 
माझे सारे जिथे, काही नाही तिथे
मन तरीही सारखे घुटमळते अन रडते का 
नसताना असतो हा भास का सांग ना 

स्वप्ने विरली आता, जो तो झाला रिता 
त्या दिवसांची हवा दरवळते अन छळते का 
क्षण हे जाळिती, राती आता सुन्या 
तो पाहून चांदवा गलबलते मन हलते का 
मिटताना मिटतो काळोख का सांग ना 
तुटताना तुटतो हा जीव हा 

No comments:

Post a Comment