Sunday, March 15, 2015

Madanike Marathi Song - Zapatlela 2

  (चटक लावून येड्या जीवाला 
कशाला घालतेस कुलूप ओठाला ) – २ 
उनाड लई बघ काळीज माझं 
उरात वाजतो ढोल ढोल ढोल ढोल …
मदनिके – ३ ये मदनिके 
घडीभर थांबून बोल 
(ये मदनिके 
घडीभर थांबून बोल ) – ३ 

(काय तुझ्या मनात 
आलं माझ्या कानात 
जिथं तिथे तुझी  र घाई घाई घाई 
पोरी तुझ्या  रुपान 
उठल्या तुफान रात रात  झोप मला नाय नाय नाय ) – २ 
(नको उतावळा हो होऊ जरा धीरान घे 
नको मधाळ बोलून टाळू  आता मिठीत ये ..हो ) – २ 
पिसाट्लाय जीव उधळला त्याचा 
सुटाया लागला तॊल 
मदनिके – ३ ये मदनिके 
घडीभर थांबून बोल 
(ये मदनिके 
घडीभर थांबून बोल ) – ३ 

(वाट तुझी बघून जीव गेला विटून 
जाऊ चल निघून लांब लांब लांब लांब 
लाज भीड सोडून रीत भात  मोडून 
घालू नको पिंगा तू थांब थांब थंब ) – 2
(नको फिकीर जगाची राणी एक इशारा दे 
उगा बोभाटा  होईल राजा जरा दमन घे ) -२ 
झाकू नको बूज मनातलं जर 
ओठांची मोहोर खोल 
मदनिके – ३ ये मदनिके 
घडीभर थांबून बोल 
ये मदनिके 
घडीभर थांबून बोल 
न न न न न न ….
(मदनिके 
घडीभर थांबून बोल ) - ८

No comments:

Post a Comment