Wednesday, May 7, 2014

Hi Gulabi Hawa -Marathi song- Movie Golmaalही गुलाबी हवा वेड लावी जिवा
हाय्‌ श्वासांतही ऐकु ये मारवा

तार छेडी कुणी रोमरोमांतुनी
गीत झंकारले आज माझ्या मनी
सांजवार्‍यातही गंध दाटे नवा

का कुणी रंग हे उधळले अंबरी
भान हरपून मी कावरी, बावरी
का कळेना तरी बोलतो पारवा

No comments:

Post a Comment