Tuesday, May 6, 2014

Khel Khunala Daivacha Kalala-marathi songखेळ कुणाला दैवाचा कळला ?
मी असो, तू असो, हा असो, कुणी असो
दैवलेख ना कधी कुणा टळला !
खेळ कुणाला दैवाचा कळला ?

जवळ असुनही कसा दुरावा ?
भाव मनीचा कुणा कळावा ?........... २
खेळ कुणाला दैवाचा कळला ?.......... २
मी असो, तू असो, हि असो, कुणी असो
दैवलेख ना कधी कुणा टळला !

हार कुणाची ? जीत कुणाची ?
झुंज चालली दोन मनांची........ २
खेळ कुणाला दैवाचा कळला ?....... २
मी असो, तू असो, हा असो, कुणी असो
दैवलेख ना कधी कुणा टळला !

सौभाग्याला मिळे सहारा
मला न माहित कुठे किनारा....... २
खेळ कुणाला दैवाचा कळला ?..... २
मी असो, तू असो, हा असो, कुणी असो
दैवलेख ना कधी कुणा टळला !
खेळ कुणाला दैवाचा कळला ?....... २

No comments:

Post a Comment