Wednesday, May 21, 2014

Pari Mhanu Ki Sundara - Avdhoot Gupte's Superhit Song - Golmaal - Amruta Khanvilkar, Jitendra Joshi

 
परी म्हणू की सुंदरा तिची तर्‍हा असे जरा निराळी......२
तिची अदा करी फिदा ही मेनका कुणी जणु निघाली.......२

तिचे वळून पाहणे, मधाळ गोड बोलणे......२
कधी खट्याळ हासुनी हळूच जीभ चावणे.......२
मोकळा करुन मीच हे कधीच दिल तिच्या हवाली
तिची अदा करी फिदा ही मेनका कुणी जणु निघाली
परी म्हणू की सुंदरा तिची तर्‍हा असे जरा निराळी 
तिची अदा करी फिदा ही मेनका कुणी जणु निघाली
 
हजारदा ती भेटते, बोलुबोलु वाटते......२
बोलणे मनातले परि मनीच राहते ......२
मोहिनी तिची अशी फुले जशी हजार भोवताली
तिची अदा करी फिदा ही मेनका कुणी जणु निघाली.
परी म्हणू की सुंदरा तिची तर्‍हा असे जरा निराळी......२
तिची अदा करी फिदा ही मेनका कुणी जणु निघाली.......२ 

No comments:

Post a Comment