Friday, May 23, 2014

Swarg Ha Nava- marathi song Tujhya Majhya Sansarala Aani Kaai Hava -Song Ajay, Atul

स्वर्ग हा नवा वाटतो हवा 
साथ ही तुझी जणू उन्हात चांदवा 
ऐक साजणी ह्या खुळ्या क्षणी 
वेड लावतो जीवा तुझाच गोडवा 

चिमणे घरटे सजले साजरे, इवले सुख हे फुलले आज रे 
भरले घर हे आनंदाने, मन हे गाते गीत तुझे ऐक ना 
प्रेम गीत छेडीतो उरात पारवा 

बघुनी अपुले घर स्वप्नातले 
सजणी झुलले तनमन नाचले 
जुळली नाती दोन जीवांचे 
जीव हे झाले एकरूप  साजणा 

No comments:

Post a Comment