Tuesday, May 6, 2014

Nisarg Raja Aik Sangato marathi song


निसर्गराजा ऐक सांगते गुपित जपलं रे
कुणी माझ्या मनात लपलंय्‌ रे

तो दिसला अन्‌ मी पाहिले -- पाहिले परि ते कुर्रयाने
डोळ्यांत इशारे हसले -- हसले ते मोठ्या तोर्‍याने
हे कसे न त्याला कळले -- कळले न तुझ्या त्या ओठाने
ओठ न हलले शब्द न जुळले, थोडे चुकले रे

का चाललात ? -- तुम्ही आलात म्हणून
जरा थांबा ना -- का ? -- वा छान दिसतंय्‌ ! -- काय ?
हे रूप भिजलेलं -- आणि ते पहा -- काय ?
अन्‌ तुमचं मनही भिजलेलं -- कशानं ?
प्रेमानं प्रेमानं प्रेमानं
निसर्गराजा ऐक सांगतो  गुपित जपलं रे
कुणी माझ्या मनात लपलंय्‌ रे

तो भाव प्रीतिचा दिसला -- दिसला मग संशय कसला ?
हा नखरा का मग असला ? -- असला हा अल्लड चाळा
प्रेमात बहाणा कसला ? -- कसला तो प्रियकर भोळा !
प्रीत अशी तर रीत अशी का, कोडं पडलंय रे
कुणी माझ्या मनात लपलंय्‌ रे
निसर्गराजा ऐक सांगतो 

No comments:

Post a Comment