Tuesday, May 20, 2014

Yaraa Yaraa'-Duniyadari (2013)Full Video Marathi Song

यारा यारा यारा  friendship  चा  खेळ  सारा
यारा  यारा  यारा  friendship चा  खेळ  सारा  - २

येडे  चाले  कधी  उनाड  मस्ती , जरी  जागरण  तरी  न  सुस्ती ,
यारी  ok  मग  सरि  बरसती , फुलतील  मग  friendship च्या  बागा .
भले  असे  खिशास  खिडकी , तरी  कधी  कुणा  लागे  न  कडकी
यार  असो  चोर  या  गोरी  लगदिम  दिल  आता  हक्काची  जागा .


कसे  जगतात  न  करता  यारी , घरदार  प्यार  यारी  सारी ,
मस्त  आधार  मिले  मनाला , दुनियेची या  फिकर  कुणाला .

प्रेमाचे  ऋतु  बहरती , स्वप्नाच्या  काळ्या  उमलती
जगण्याचा   सूर  उमगतील , छेडून  घे  हृदयाच्या  तारा .

य़ाअराआआह

येडे  चाले  कधी  उनाड  मस्ती , जरी  जागरण  तरी  न  सुस्ती ,
यारी  ok   मग  सरी  बरसती , फुलतील  मग  friendship च्या  बागा .
भले  असे  खिशास  खिडकी , तरी  कधी  कुणा  लागे  न  कडकी
यार  असो  चोर  या  गोरी  लगदिम  दिल आता   हक्काची  जागा .


    


No comments:

Post a Comment